راهنمای درخواست طراحی سایت

1. معرفی خدمت:
با توجه به اهمیت حضور در فضای مجازی بالاخص با توجه به کارکرد خاص سایت های اینترنتی در ماندگاری و قابلیت مراجعه کاربران، امکان راه اندازی و پشتیبانی سایت برای گروه های تخصصی ایجاد شده است. نوع سایت و پنل های آن متناسب با فعالیت پیشنهادی انتخاب و ارائه خواهد شد.
2. شرایط درخواست:
- سایت باید به نام مبلغ یا گروه تبلیغی باشد.
- محتوای سایت باید در راستا تبلیغ تخصصی باشد.
- فعالیت تخصصی سایت و بروز بودن آن مورد تایید باشد
- نیروی محتوائی و فنی در اختیار گروه یا متقاضی باشد.
3. فرایند درخواست میزبانی سایت:
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه و تایید مدیر اعزام تخصصی
- بررسی و تایید کارشناس سایت
- تایید مدیر کل تبلیغ تخصصی و ارجاع به بخش فنی
- پیگیری راه اندازی، آموزش و پشتیبانی از طرف قرارداد بخش فنی از سوی متقاضی
4. روند پیگیری درخواست:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152775 -025 آقای رستمی مسئول دفتر اداره کل
- پیگیری از مسئول دفتر اداره کل در اتاق 316