راهنمای شبکه رشد

شاید یکی از مهم ترین و کاربردی ترین بخش های سامانه ، شبکه اجتماعی آن باشد. این بخش بر اساس نیاز عمده مبلغان و گروهها در آشنائی و امکان همکاری یا استفاده از ظرفیت سایر مبلغان در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی طراحی شده است و مبلغان ضمن معرفی اجمالی خود که در بخش پروفایل داشتند، نیازها، ظرفیت ها یا حتی ایده ها و طرح های خود را با دیگران مطرح کرده و از آنان برای مشارکت و همکاری یاری می گیرند.

1. ارسال محتوا یا پست
در شبکه اجتماعی تبلیغ تخصصی، مبلغان محتوای مد نظر خود را در قالب پست منتشر می کنند که می تواند شامل دسته بندی های متعددی باشد. الصاق تصویر یا فایل صوتی یا تصویری یا هر نوع فایل دیگر در این بخش به کامل بودن آن کمک می کند.
2. انتخاب دسته، انتخاب موضوع تخصصی مرتبط - کلیدواژه زنی
شبکه اجتماعی جهت اعلام آمادگی همکاری تبلیغی، جهادی، همکاری در تهیه محتوا، همکاری مجازی یا رسانه ای یا اعلام نیاز به هر یک از این موارد ، همچنین عضویت و توافق برای تشکیل گروه تبلیغی یا پذیرش عضو برای تکمیل گروه قابل استفاده است. علاوه بر اینکه مبلغان می توانند تجربه تبلیغی و مهارتی ، نکات علمی و دستاوردهای جدید، یا اطلاع رسانی های تخصصی و عمومی مرتبط را در این بخش انجام دهند.
مشخص کردن دسته بندی پست ارسالی در هریک از این موارد ، و تعیین رشته تخصصی تبلیغی مرتبط با پست و همچنین درج کلید واژه و هشتگ های کاربردی، شما را در رسیدن به هدف خود از پست ارسالی سرعت بخشیده و سایر اعضاء شبکه نیز راحتتر می توانند به محتوای مورد نظر شما برسند.
3. نظر دادن یا پاسخ به پست
برای سهولت ارتباط گیری عمومی در شبکه اجتماعی، مبلغان می توانند ذیل هر پست شبکه اجتماعی نظر و پاسخ درج کنند و این مساله زمینه مشارکت همگانی در تکمیل دیدگاه و طرح شما را فراهم خواهد کرد.
البته در صورت نیاز به ارتباط خصوصی با صاحب پست ارسالی یا هر یک از مشارکت کنندگان در بحث، این امکان نیز وجود خواهد داشت.
4. دنبال کردن افراد هم سو و مورد علاقه
هر مبلغ بسته به موضوع فعالیت خود و علایق و شناختی که از اعضاء شبکه پیدا می کند، می تواند برخی از  آنها را دنبال کرده و مطالب ارسالی آنها در اولین مراجعه مشاهده نماید. همچنین در صورت انصراف با گزینه ، دنبال نکردن ، مطالب ایشان فقط در بخش عمومی قابل نمایش خواهد بود.
5. فیلتر کردن مطالب ارسالی
همچنین جهت سهولت دسترسی به محتواهای شبکه اجتماعی امکان فیلتر محتواها بر اساس دسته بندی شبکه اجتماعی، و موضوع تخصصی مرتبط با آن نیز وجود دارد و به فرض افراد می توانند با انتخاب  دسته" آماده همکاری در طرح فرهنگی تبلیغی" و موضوع تخصصی " نقد وهابیت" پست ها و افرادی را که در ضمن پست برای همکاری در طرح های نقد وهابیت اعلام آمادگی کرده اند، مشاهده نماید و ذیل پست یا به صورت خصوصی با ایشان مذاکره نماید.