شبهات علمی یکی از عوامل اصلی گرایش به جریان های تکفیری و انحرافی است

شبهات علمی یکی از عوامل اصلی گرایش به جریان های تکفیری و انحرافی است

حجت الاسلام و المسلمین مجید حیدری فر از نخبگان تبلیغی و عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی در گفتگویی با خبرنگار بلاغ به بیان علل گرایش و پیدایش جریان های تکفیری پرداخت.
حیدری فر ضمن اشاره به انحرافی بودن جریان های تکفیری گفت: ریشه جریان های انحرافی دو چیز است: یکی شبهه علمی و دیگری شهوت عملی؛ گاهی این انحراف ها از جهت نظری رخ می دهد، مثلا کسی شبهه ای دارد و چون به آن پاسخ داده نمی شود تبدیل می شود به شبهه ای دیگر و به همین ترتیب پشت سرهم در محاصره شبهات قرار می گیرد و وقتی از نظر فکری نتوانست پاسخ آن را بدهد قهرا موجب انحراف می شود لذا باید وقتی شبهه ای مطرح می شود به آن سریع پاسخ داده شود تا مزمن نشود. در حوزه عملی بحث شهوت عملی مطرح می شود؛ ممکن است کسی شبهه علمی نداشته باشد اما در مقام عمل شهرت طلب، ریاست طلب و یا دنبال ثروت باشد که باعث می شود به دانسته هایش احترام نگذارد.
وی در مورد راهکارهای مقابله با گرایش به جریان های تکفیری ادامه داد: هرچقدر هم که روش های نوین در تبلیغ ایجاد شود ولی هیچگاه جای گفتگوی چهره به چهره را نمی تواند بگیرد چراکه در گفتگوی چهره به چهره علاوه بر انتقال آموزه ها انتقال عواطف و احساسات هم هست، در مقام پاسخگویی هم باید پاسخ مستدل و محکم داده شود؛ در بحث شهوت عملی هم برای مقابله باید دنبال خودسازی و ریاضت های معنوی مشروع باشیم. برای مثال اهتمام به نماز اول وقت یک ریاضت خیلی بزرگی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی در پایان این گفتگو اظهار داشت: هر افراطی تفریطی را در مقابلش در پی دارد. یعنی اگر در میان اهل تسنن افراطی صورت می گیرد در مقابلش تفریطی از اهل تشیع باز می شود. هم جریان تکفیری داعشی انحرافی است و هم جریان تشیع لندنی انحرافی است. یعنی هم کسی که می گوید عایشه قدیسه است منحرف است و هم کسی که نسبت ناروا به عایشه می دهد. اما این دو حرکت در مقابل هم بوجود آمدند. به همین دلیل امروز وحدت یک تاکتیک عملی است در مقابل استکبار جهانی که با کلیت اسلام مشکل دارد. در این راستا باید محورهای چالش برانگیز شناسایی شود و از پرداختن به آن اجتناب شود؛ چرا که تنها از واجبات و مستحبات دین نیست بلکه جزو محرمات هم به حساب می آید.

آثار نوشتاری

ارسال پیام