روانشناسان امین

تخصص گروه
مشاوره و مهارت های زندگی
معرفی گروه

اساس نامه گروه تبلیغ تخصصی روانشناسان امین

فصل اول: کلیات 

ماده 1 معرفی

گروه روانشناسان امین گروهی غیرانتفاعی بوده که در راستای سیاست های دفتر تبلیغات اسلامی به دنبال اهداف و مقاصد تربیتی و  فرهنگی  در کشور می باشد. این گروه در زمینه های سبک زندگی، مشاوره، تربیت رهنما و پژوهش های علمی روانشناسی فعالیت می کند.

ماده 2 مدت

مدت فعالیت گروه از تاریخ تأسیس(97/11/20) بمدت نامحدود است.

ماده 3 محدوده فعالیت

دفتر مرکزی گروه در شهرستان قم می باشد لیکن به دلیل ماهیت فعالیت تخصصی و تربیتی مجاز به فعالیت در سراسر کشور خواهد بود.

آدرس دفتر مرکزی: قم خیابان امیر کبیر، حد فاصل پل شهید مصطفی خمینی با پل حجتیه، دفتر روانشناسان امین

  تلفن تماس: 36501324-025

تبصره1: تغییر محل استقراردفتر مرکزی به عهده شورای مدیریت گروه خواهد بود.

ماده 4 موضوع فعالیت

 این   تشکل  با  هدف  مشاوره به اقشار محروم جامعه و تربیت استعدادهای برتر در راستای کمک به خانواده ها و استقرار در محلات  به صورت غیرانتقاعی، غیرجناحی  و مردمی  از  طریق  فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، راهنمایی، آموزشی و پژوهشی در خدمت آحاد مردم بویژه خانواده های محروم است.

فصل دوم: ماهیت گروه

ماده 5  اهداف

1- تبلیغ و گسترش فرهنگ دینی و شیعی.

2- صیانت و پاسداری از آموزه‌های بنیادینِ اسلامی در برابر اندیشه‌ و مدل های غربی و وارداتی در حوزه سبک زندگی.

3- آموزش و پژوهش در محورهای سبک زندگی توحیدی از منظر مقام معظم رهبری.

4- مشاوره و راهنمایی با اخذ مجوز های مربوطه از سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی کشور.

5- انجام پژوهش های مورد نیاز تحکیم خانواده.

6- آموزش و تربیت راهنمایان محله برای گسترش سبک زندگی دینی.

7- شناسایی و پرورش استعدادها در جهت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران.

8-رشد و ارتقاء  بینش ها و آگاهیهای مکتبی، انقلابی  و تلاش در جهت خودسازی اخلاقی، اجتماعی جامعه بویژه نسل جوان.

9- مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی.

10-ارتقاء  سطح  پای بندی  جامعه  به  اصول و ارزشهای اسلامی، انقلابی، اخلاقی، انسانی و ملی.

 11- تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی و هویت ملی.  

ماده 6 محذورات

 1. حرکت در محدوده قوانین مصوب کشور از جمله نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی کشور.
 2. فعالیت در محدوده قوانین دفتر تبلیغات اسلامی.
 3. پرهیز از فعالیت های منافی با اسلام.
 4.  عدم وابستگی به احزاب سیاسی.
 5.  عدم دخالت در انتخابات و حمایت از شخص خاص.
 6. پرهیز از هر گونه کمک گرفتن از امکانات اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف با نظام اسلامی و قانون اساسی کشور.

ماده 7 ملاحظات

اولویت بندی برنامه ها بر اساس اهداف و محذورات .

 فصل سوم: شرایط مسئولا ن گروه

ماده 8 هیئت مدیره

حداقل 5 نفر از مبلغین دفتر تبلیغات که دارای پرونده فعال تخصصی در رشته مشاوره و خانواده هستند.

ماده 9  مدیر گروه 

1- شیعه ی دوازده امامی.

2- دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی (حداقل کارشناسی ارشد)

3- دارای تحصیلات حوزوی حداقل اتمام و دفاع از پایان نامه سطح سه

4-دارا بودن سابقه اجرایی به مدت دو سال.

تبصره: مدیر گروه با تصمیم هیئت مدیره و تایید مدیر کل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی رسمی می گردد. 

ماده 10  اعضای گروه

 1. متعهد به رعایت موازین شرع مقدس اسلام و مذهب شیعه ی اثنی عشری .
 2. دارا بودن پرونده تبلیغ تخصصی فعال در دفتر تبلیغات اسلامی در موضوع روانشناسی و مشاوره.
 3. تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت.
 4. حفظ شئونات اسلامی در تمامی امور.
 5.  داشتن حداقل مدرک تحصیلی سطح دو حوزه علمیه به انضمام کارشناسی ارشد دانشگاه. 
 6. - داشتن تحصیلات مرتبط در زشته های علوم تربیتی و روانشناسی و ارائه گواهی معتبر مبنی بر گذراندن دوره های تربیتی و تحکیم خانواده.
 7. اعتقاد و پیروی از ولایت فقیه زمان . 
 8.  کارآمدی در اجرای وظایف .
 9. دفاع از دست آوردهای انقلاب اسلامی و متعهد به ادامه ی راه شهدا .
 10.  داشتن روحیه ی کاری بالا و انظباط تشکیلاتی .

فصل چهارم: شرح وظایف

ماده 11 وظایف هیئت مدیره

1- تنظیم -  تفسیر و تغییر اساسنامه.

2- اعلام انحلال یا تعطیلی گروه در صورتی که مشخص شود گروه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده یا به انحراف رفته است.

3- تغییر مکان گروه.

4- تصویب یا رد استعفای مدیر و انتخاب جایگزین برای ایشان .

4- دارا بودن ولایت معنوی بر اعضای گروه.

5-تصمیم گیری در زمینه اموال گروه در صورت انحلال.

ماده 12  مدیر گروه

1- تلاش در جهت تأمین هزینه ها .

2- تلاش در جهت تأمین امکانات .

3- نظارت استصوابی بر روند گروه و تصحیح آن در راستای اهداف و محذورات .

4- ترسیم خطوط کلی اهداف و برنامه ها .

5- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها .

6- نظارت استصوابی بر حسن صلاحیت اعضا و عزل و نصب مسوولین .

7- شرکت در جلسات گروه و به دلخواه در سایر جلسات .

8- برنامه ریزی جهت انجام دوره های آموزشی و پژوهشی .

9-  آموزش مشاوران و نخبگان حوزوی در زمینه سبک زندگی و تحکیم خانواده.

10- ارتباط دائم و منسجم با مسئولین دفتر تبلیغات و مسئولین استانی و کشوری .  

ماده 13  وظایف مشترک مسئولین قسمت ها

1-  تشکیل کار گروه های مورد نیاز .

2-  تقسیم کار دقیق و نظارت بر عملکرد اعضا .

3-  تشکیل جلسات منظم با اعضای بخش جهت هماهنگی اجرای مصوبات شورا .

4-  شرکت منظم در همه ی جلسات و مراسمات گروه .

5-  تهیه ی گزارش قسمت مربوطه و ارائه به شورا .

6-  مسئول و ناظر وظایف قسمت مربوطه .

7-  مسئول اموال آن قسمت .

8-  جذب ، حفظ و به کارگیری بودجه و امکانات و نیروی گروه در قسمت مربوطه .

ماده 14 وظایف دبیر

 1. تنظیم دستور جلسات هیات های امناء و شوراها  با هماهنگی رئیس هیات امناء
 2. هماهنگی با اعضای هیات های امناء و شوراها  جهت تعیین وقت جلسات
 3. تنظیم دعوت نامه برای اعضای هیات های امناء
 4. تنظیم و ارائه گزارشات لازم به دفتر تبلیغات
 5. تنظیم صورتجلسات هیات های امناء و شوراها
 6. همکاری در تنظیم گزارش چگونگی اجرای مصوبات قبلی هیات امناء
 7. پیگیری و تهیه اطلاعات مورد نیاز هیات های امناء‌ و شوراها در خصوص موضوعات مورد بحث
 8.  تنظیم متن مصوبات هیات مدیره  و شوراها  و نامه های ابلاغ آن ها توسط رئیس گروه
 9. همکاری با معاونت تبلیغی دفتر و توسعه در برگزاری گردهمایی ها و نشست ها  
 10. انجام وظایف محوله از سوی رئیس گروه

ماده 15 وظایف مسئول فرهنگی و اردوئی

 1. تشکیل گروههای فرهنگی تربیتی
 2. تهیه فرم علاقه مندی های فرهنگی برای افراد جدید الورود به مجموعه و جمع بندی و برنامه ریزی براساس آن .
 3. تهیه  تقویم فرهنگی زمان بندی شده در رابطه با مناسبت ها و برنامه های خاص به طور سالانه.
 4. برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی و بررسی مسایل و مشکلات فرهنگی کشور.
 5. تهیه و ارائه طرح ها و تحقیقات کاربردی در خصوص مسائل فرهنگی و ارائه به مدیریت گروه.
 6. شرکت در جلسات کارگروه با نظر مدیر گروه.
 7. جلب مشارکت و تعامل فکری و اجرایی با نیروهای فرهنگی و برقراری ارتباط و استفاده از نظرات آنان در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی از طریق تشکیل کمیته ها و جلسات فرهنگی و تشکیل گروههای مذهبی و …
 8. برگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی منتخبین دوره ها و اردوی توجیهی.
 9. برگزاری همایش های فرهنگی.
 10. برگزاری مناسبت های ملی، مذهبی.
 11. انجام مطالعات و پژوهش های لازم فرهنگی و هنری در ارتباط با نیاز های روز آمد شهر و حمایت از این گونه فعالیت ها
 12. اجرای طرح های غنی سازی اوقات فراغت و کمک به افزایش روحیه نشاط و شادابی با استفاده از روش ها فرهنگی.

ماده16  وظایف مسئول پژوهش و آموزش

 1. بررسی، تهیه و اعلام فهرست اولویت های پژوهشی  برای آموزش
 2. ترغیب اعضای هیات موسس جهت انجام طرح های پژوهشی
 3. مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های پژوهش تحکیم خانواده  
 4. همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش های خانواده
 5. همکاری در تهیه پروپوزال های مرتبط با پژوهش های مرتبط با سبک زندگی
 6. پیگیری و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با سبک زندگی
 7. تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش های صورت گرفته در زمینه خانواده و سبک زندگی
 8. مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه سبک زندگی.
 9. اجرای دوره های تربیت راهنما و مشاور.
 10. آموزش خانواده ها.
 11. اجرای کلاسهای آموزشی در فضای مجازی.
 12. برگزاری دوره ها و کارگاههای سبک زندگی سالم.

این اساس نامه در چهار فصل و 16 ماده در تاریخ 20 بهمن 1397 به امضای هیئت موسس رسید.