مبشران حقیقت

تخصص گروه
نقد مسیحیت تبشیری
معرفی گروه
مجوز فعالیت فرهنگی گروه تخصصی مبشران حقیقت

گروه تخصصی تبلیغی مبشران حقیقت متشکل از فارغ‌التحصیلان سطح سه حوزه از موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم‌النبیین در رشته‌های کلام و ادیان در گرایش نقد مسیحیت تبشیری ؛ زرتشت؛ فرق ضاله هستند