شهید شفیعی

تخصص گروه
تربیت دینی کودک و نوجوان
معرفی گروه

مجوز (فعالیت در ستاد اقامه نماز حرم مطهر حضرت معصومه س و اجرای ده ها نمایشگاه بزرگ نماز در کشور در بخش کودک و نوجوان

اجرای جشن های مذهبی و جشن تکلیف در پارک ها تهران و قم

جشن تکلیف با نمایش عروسکی وتاتر در مدارس سطح کشور

اعزام های متعدد به عنوان کارشناس مرکز تخصصی نماز برای دانش آموزان و اولیایشان

سال ها اعزام از طرف دفتر تبلیغات و اداره اوقاف و مرکز تربیت مربی کودک)