فدائیان بقیة الله عج

تخصص گروه
معارف قرآن کریم
معرفی گروه


(- برگزاری دوره با عنوان تفسیر موضوعی قرآن در ادراه آموزش و پرورش
- برگزاری دوره در سازمان جهاد کشاورزی
- سخنرانی و کلاسداری در سپاه پاسدران
- سخنرانی و کلاسداری در نیروی انتظامی
- سخنرانی و تبلیغ در آموزشکده فنی
- تبلیغ در سطح مدارس 
- تبلیغ و تدریس در بسیج 
تبلیغ و تدریس در دانشگاه)

با توجه به این‌که اعضای گروه هرکدام از استانی غیر استان دیگری سکونت و فعالیت دارند امکان کار گروهی در یک منطقه توسط گروه وجود ندارد لذا هرکدام به‌صورت انفرادی در منطقه تبلیغی خود انجام‌وظیفه دارند