اسوه زندگی

تخصص گروه
مشاوره و مهارت های زندگی
معرفی گروه
مجوز فعالیت فرهنگی گروه تخصصی اسوه زندگی

گروه اسوه زندگی شامل طلاب متخصص در حوزه روانشناسی است، بخش قابل‌توجهی از کارشناسان فعال گروه دارای مدرک دکتری یا در حال تحصیل در مقطع دکتری روانشناسی هستند و بخش دیگر مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی رادارند،

ازاین‌جهت این گروه جایگاه علمی بسیار خوبی را داراست، تمرکز اصلی این گروه در مجتمع فرهنگی نور در بخش نیروگاه قم است تا از این طریق بتواند به سهم خویش برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و روان‌شناختی موجود در این منطقه حساس قدمی بردارد و هم زمینه‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی در مورد برخورداری همه اقشار جامعه از آموزش و بهداشت (بهداشت روانی و فرهنگی) را به منصه ظهور برسانند. منطقه نیروگاه (به‌خصوص انتهای آن) نیز ازجمله مناطق کمتر برخوردار فرهنگی و اقتصادی است نیازمند توجه بسیار مراکز متولی فرهنگ و روان جامعه اسلامی است.

این گروه فعالیت‌های مختلف و متفاوت دیگری را نیز دنبال می‌کند و بخش مهمی از فعالیت‌ها و نوآوری‌های تبلیغی نیز با توجه به شروع کرونا به حالت تعلیق درآمده است

کادر فعال علاوه بر مدیر و جانشین

۱ مسئول پیگیری امور اجرایی

۲ مسئول واحد آموزش

۳ منشی هماهنگی مشاوره