ایران جوان

تخصص گروه
مساله جمعیت
معرفی گروه

گروه ایران جوان دارای سوابق فعالیتی در حیطه جمعیت می باشد.

  • اعزام مربیان خانواده و جمعیت در ایام اعتکاف

الف: اعزام 20 نفر با همکاری سازمان تبلیغات کشور در فروردین 96 به استان‌های: گیلان، مرکزی، تاکستان، قم، همدان، تهران، اصفهان، فارس، یزد، خراسان شمالی، و سیستان؛

ب: اعزام 10 نفر با همکاری سازمان تبلیغات کشور در فروردین 97 به استان‌های: خوزستان، ساری، همدان، کرمان، دزفول، گیلان، مازندران؛

ج: اعزام 5 نفر با همکاری سازمان تبلیغات کشور در سال 97-98 به استان‌های: قم، یزد، خرسان رضوی؛

  • اعزام مربیان خانواده و جمعیت به کشور عراق جهت استقرار در موکب‌ها

اعزام کارشناسان جمعیت به موکب رهپویان ولایت در اربعین 96، 97، 98 در ابتدای مرز عراق

  • اعزام مربیان خانواده و جمعیت جهت کمک به سیل‌زدگان

الف: اعزام به‌صورت جهادی جهت پخش غذا برای نیازمندان پل‌دختر و اطراف آن از 16 تا 23 فروردین98

ب: اعزام تعدادی از کارشناسان به‌صورت جهادی جهت برپایی نمایشگاه پوشاک و البسه یک تا ششم اردیبهشت 98 و ارائه آن‌ها به نیازمندان پل‌دختر و روستاهای اطراف.