موسسه موازی (نقد الحاد مدرن)

اعضای گروه مطالعات علم و دین موازی؛ جمعی از علاقمندان و دانشگاهیان؛ که به حوزه بین رشته‌ای علم و دین دل بسته بودیم (و هم چنان هستیم!)، از کمبود مطالب و محتواهای قابل اعتماد و منصفانه علمی در این حوزه رنج می‌کشیدیم. این گونه شد که گروه مطالعات علم و دین «موازی» را بنا نهادیم تا با همکاری دانش‌آموختگان و دانشجویان موفق، ادبیات علمی و متعادلی را در این عرصه شکل دهیم و با چاپ کتب، انتشار مقالات، تشکیل کتابخانه تخصصی علم و دین، جذب افراد کارآمد و برگزاری کارگاه و امثالهم قدمی به سوی روشنای علم برداشته باشیم.

چاپ کتب تخصصی علم و دین، یکی از مهمترین فرآیندهای مستمر و اقدامات جمعی گروه مطالعات علم و دین موازی بوده است؛ به این ترتیب که کتاب های مهم، به روز، و برجسته از صاحب نظران، پژوهشگران، متفکران، و نویسندگان نامی رشته ها و شاخه های متنوع مربوط به مباحث علم و دین، شناسایی شده و سپس مترجمین تخصصی، اقدام به ترجمه آن کتاب یا مجموعه مقالات می نمایند. از جمله کتاب های ترجمه شده علم و دین توسط گروه موازی، 8 جلد کتاب در قالب مجموعه ما و جهان بوده است. این کتاب ها در همین وبسایت، در بخش انتشارات به طور کامل معرفی شده اند.

گروه تخصصی علم و دین موازی، در تلاشی نو، حتی الامکان تمام کتب و منابع تخصصی ارزشمند علم و دین را شناسایی و در دسترس قرار داده و همچنان به گام برداشتن در این مسیر ادامه می‌دهد. این بخش که شامل 1111 نسخه کتاب به زبان فارسی به صورت فیزیکی، 236 نسخه کتاب زبان اصلی به صورت فیزیکی، 485 نسخه مقاله فارسی دیجیتال، 982 نسخه مقاله مقاله لاتین، 124 نسخه کتاب الکترونیک به زبان فارسی، 613 نسخه کتاب الکترونیک زبان اصلی، و 11 نسخه پایان نامه می شود، در همین وبسایت در قالب کتابخانه تخصصی علم و دین موازی در اختیار پژوهشگران و اساتید گرانقدر قرار گرفته است.

علاوه بر این دو، پژوهشگران گروه علم و دین موازی، ماحصل تلاش مطالعاتی جمعی شان را در قالب کارگاه، دوره، و گاهی هم مدرسه تابستانی متمرکز، در اختیار علاقمندان مباحثی چون تکامل و آغاز حیات قرار می دهند. فیلم، صوت، و متن تمامی این کارگاه ها در همین وبسایت در بخش دوره ها و گارگاه ها در دسترس قرار داده شده است. در این وبسایت، مقالات تخصصی علم و دین از اعضای گروه موازی نیز در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است؛ مقالاتی شامل نوشتارهایی در حوزه علوم شناختی، زیست شناسی، و فیزیک.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال