انجمن ایرانی مطالعات زنان

انجمن ایرانی مطالعات زنان به عنوان اولین و تنها انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری جمعی از برجسته ترین اساتید مطالعات زنان فعالیت خود را از سال 1380 آغاز نموده است.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال