طرح تربیت محور

طرح تربیت محور با تصویب میز آموزش و پرورش زیر مجموعه قطب های فکری فرهنگی دفتر در سال 1396 تصویب و در شهرهای تهران، اصفهان،شیراز، مشهد و قم آغاز گردید.

 

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها
پیوست
طرح تربیت محور244.55 کیلوبایت