نظام و تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایلات

نظام و تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایلات

این نوشتار برگرفته از مباحث استاد پناهیان در همایش "الگوی تعلیم و تربیت در مهد و دبستان" و برخی مباحث دیگر در این زمینه است که توسط موسسه بیان معنوی جمع آوری و تنظیم شده و به تناسب بحث مطالبی جهت تکمیل و تبیین اضافه شده است.

ویژه معلمان، مربیان و علاقه‌مندان مباحث تعلیم و تربیت

الگوی تعلیم و تربیت در خانه، مهدکودک و دبستان

نوع اطلاعات
مدلها، مکاتب و نظریه ها