نعیمه اسلاملو

خانم نعیمه اسلاملو پژوهشگر و مدرس حوزه زن و حجاب و خانواده است که نزدیک به 18 عنوان کتاب را به تألیف رسانده و مدرس بیش از 75 دوره آموزشی تخصصی حجاب است. در سال 89، به عنوان بانوی سرافراز جمهوری اسلامی شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

سوابق پژوهشی: مجموعه ۷ جلدی طلایه‌داران عفاف، مجموعه ۲ جلدی حریم ریحانه ،رمان فرشته‌ها هم عاشق می‌شوند ، زمانی برای زن بودن، جواهرانه ،ما طلبکاریم، زن ستم تاریخی ستم برابری، شعار برابری در تابوت صورتی، مجموعه ۵ جلدی تلاوت آرامش ،مجموعه ۳ جلدی افسران افسونگر،

سوابق اجرایی: مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی خیبر پژوهشگر و نویسنده حوزه ی زن،حجاب و خانواده، عضو شورای عالی شبکه رایحه نجابت ، فعال فرهنگی پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف

ایشان نویسندگی برنامه چراغ در رسانه ملی را نیز بعهده داشته است

نوع اطلاعات
افراد صاحب نظر و شاخص