محمدحسن زمان وزیری

ایشان به همراه همسر محترمه شان خانم نعیمه اسلاملو ، مرکز فرهنگی هنری کاربردی خیبر را تاسیس کرده و قریب به دو دهه در این زمینه فعالیت می نمایند.

تالیفات متعددی در حوزه حجاب و عفاف داشته و علاوه بر تدریس و تربیت مربی حجاب ، تفاهم با سازمانها و دانشگاههای مختلف برای اجرای برنامه های فرهنگی در موضوع حجاب، سردبیر برنامه چراغ از رسانه ملی نیز بوده اند.

 

نوع اطلاعات
افراد صاحب نظر و شاخص