موسسه مطالعات بنیان دینی

مؤسسه مطالعات بنیان دینی در سال 1390 با همکاری برخی از اساتید حوزه علمیه قم در راستای بررسی و تحلیل ادیان، فرق و مذاهب به مدیریت حجه الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان تاسیس گردید. با همراهی اساتید حوزه ادیان و مذاهب، هفت گروه علمی تشکیل شد. گروه های تصوف، وهابیت، عرفان های نوپدید، فرق تشیع، مسیحیت تبشیری، بهائیت، زرتشت و ایران گرائی با حضور محققان و پژوهشگران شروع به کار کرد. با شروع رسمی فعالیت های موسسه، مراکز و موسسات مختلفی همکاری خود را با موسسه مطالعات بنیان دینی آغاز کرده و قراردادهای متعددی از سوی مراکز مختلف با موسسه بسته شد که برخی از این تحقیقات منتشر شده است.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال