استاد مهدی فرمانیان

در سال 1384 در مقطع دکتری رشته کلام گرایش فلسفه دین دانشگاه قم مشغول به تحصیل شده و در دی 1388 از رساله دکتری خود با عنوان مبانی فکری سلفیه دفاع کردم. اکنون دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب و از سال 1389 تا 1397 رئیس دانشکده مذاهب اسلامی و از سال 1397 تاکنون، معاون پژوهش دانشگاه ادیان و معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت هستم.

برای مشاهده فعالیت های علمی پژوهشی بنده کلیک کنید.

نوع اطلاعات
افراد صاحب نظر و شاخص