کنگره ملی خانواده

بنیاد ملی خانواده، سازوکار شفاف حضور و نقش‌آفرینی مؤثر مردم در عرصه خانواده را فراهم نماید. «کنگره ملی خانواده» بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر بنیاد ملی خانواده به منظور ایجاد شبکه فعالین خانواده در سراسر کشور و ارتقای ظرفیت‌های مادی و معنوی این فعالین است. بدون شک رویداد سالیانه گردهمایی فعالان حوزه خانواده در سراسر کشور فرصتی بی‌نظیر به منظور استفاده از تجربیات، الگوها و ایده‌های برتر، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود بالفعل و بالقوه در حوزه خانواده در سطوح استانی و ملی است. بدین ترتیب دبیرخانه کنگره ملی خانواده از تمامی فعالین مردمی در حوزه خانواده از سراسر کشور دعوت می‌نماید تا با حضور فعال خود در این رویداد و ارائه تجربیات عملی و یافته‌های علمی خود؛ زمینه‌های لازم جهت کاهش و کنترل آسیب‌ها و مسائل خانواده ایرانی را فراهم سازند.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها