آموزشکده آدم و حوا

آموزشگاه آدم و حوا اولین مجموعه فعال در زمینه تسهیلگری و هدفمندسازی ازدواج به روش اصیل و سنتی است.ما سعی داریم تا با بهره مندی از اساتید برتر کشوری در حوزه ی ازدواج و خانواده و استفاده از قدرت فناوری اطلاعات نسبت به برگزاری دوره های متنوع به صورت حضوری و یا مجازی در زمینه ازدواج و خانواده ، گامی موثر در افزایش ازدواج هدفمند و پایدار برداریم.

نوع اطلاعات
دوره های آموزشی