طرح حسناء

گسترش زندگی مدرن، شهر نشینی و کمرنگ شدن فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی سبب ساز تغییراتی در سبک زندگی جامعه ایرانی شده است. نتایج مطالعات میدانی حاکی از گزینش های غلط، ناهمسان گزینی زوجین و معرفی های نامتناسب متقاضیان ازدواج به یکدیگر است.

تغییرات به وجود آمده از یک سو، و ناکارآمدی بسترهای غیر سنتی و ناکافی بودن شایستگی ها و توانمندی های لازم واسطین در امر وساطت موجب بحرانی شدن وضعیت ازدواج و طلاق در جامعه شده است. از این رو " مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی " در راستای افزایش صیانت و اعتلای روز افزون کارکرد خانواده در جهت تحکیم و تعالی آن و با بهره گیری از ظرفیت های آستان قدس رضوی و مجموعه نهادها و تشکل های مردمی، اقدام به طراحی و پیاده سازی طرح "حسنا" ( حامیان سنت نبوی ازدواج ) نموده است.

این طرح به منظور شناسایی، شبکه سازی و توانمندسازی خادمیاران ازدواج با رویکرد ارتقا و بهبود ( نگرش، مهارت و دانش ) واسطین ازدواج مبتنی بر آموزه های دینی و سیره رضوی ایجاد شده است. توجه به سازماندهی منظم و ایجاد شبکه های ارتباطی و سرمایه گذاری در توانمندسازی خادمیاران ازدواج از اهمیت ویژه‌ای در بحث گسترش سنت حسنه واسطه‌گری برخوردار است و می تواند در افزایش آمار ازدواج و کاهش طلاق مؤثر واقع گردد.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها