جشنواره ایتات

گرچه ایده جشنواره ایتات در مرکز تربیت مربی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام شکل گرفت ولی بیش از ۱۰ مجموعه دیگر نیز در برگزاری این جشنواره به عنوان برگزارکننده و یا حامی و سرمایه‌گذار همکاری دارند و در نتیجه اتحادی متشکل ار مجموعه های ذیل برگزارکننده این جشنواره هستند؛ موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس تربیتی توانا وابسته به آستان قدس رضوی سازمان مدارس معارف اسلامی (صدرا) موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان مرکز آموزش علوم انسانی فائزون مدرسه آب و آئینه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت مربی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها