بنیاد تخصصی احکام

بنیاد تخصصی احکام حاصل گردهمایی عناصری جوان و فاضل از حوزه های علمیه است.

چه بسیار نقدها به حوزه های علمیه می شنویم و چه فراوان باید بشودها و گاهی سیاه نمایی ها.
و حرکت بنیاد تخصصی احکام حرکتی  است از سوی رویش هایی که سراپا شور و نشاط و عشق و تلاشند.
می خواهند دفاع کنند از اسلام، انقلاب و حوزه های علمیه.
رسالتشان چیزی نیست جز ایجاد زمینه ای برای حاکمیت جهان بینی توحیدی و ایجاد حیات طیبه.
می خواهند سبک زندگی اسلامی را با بهترین شیوه ها و استفاده از ابزارهای نو (در حد وسع) در معرض قضاوت قرار دهند.
مسیحی و یهودی و زرتشتی و مسلمان هم فرقی نمی کند.
و باور دارند که اسلام دارای معارف بی شماری است که می تواند تمام ظرفیت های روحی و مادی انسانی را به تعالی برساند.

نوع اطلاعات
سایتها، صفحات و بانک های اطلاعاتی