طراحی مدل دینی ترک اعتیاد

در منابع دینی، راهکارهایی برای ترک اعتیاد تشریح شده است. امیدآفرینی و رفع ضعف اراده به ترتیب، مراحل ترک اعتیاد هستند. به منظور رفع ضعف اراده، راهکارهایی برای تقویت اراده وجود دارد که عبارتند از نماز اول وقت، تکرار ذکرهای ساده به طور دائم و … . همچنین برای از بین بردن ضعف اراده باید موانع اراده را رفع کنیم به طور مثال برای معتادان یک دوره تهذیب نفس برگزار شود. سایر راهکارها برای رفع ضعف اراده، از بین بردن مقتضیات خلاف اراده و ایجاد اراده در معتاد نسبت به انجام کارهای ضد اعتیاد است.

این مطالعه در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام و با همکاری محمد حسن وکیلی سید علی اکبر حکیم صدر و سید شهاب الدین دعایی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها