تجربه نهادسازی سپاه بندرعباس با رویکرد مسجدمحوری

با توجه به تجربیات موفق و ناموفق سیاست­ گذاری کلان کشور و تجربه­ های متنوع از مداخلات در حاشیه شهر، اتخاذ توأمان رویکردهای تسهیل گری و اجتماع­ سازی ضروری به نظر می­ رسد. تجربه حاضر گویای ضرورت حرکت به سمت توجه به نیازها و مشکلات محلات از دیدگاه مردم است؛ از سویی حکایت از وجود ظرفیت­های اجتماع­ سازی و در نظر گرفتن رویکردهای از پایین به بالا و مردمی در سپاه است. مشارکت مردم به منظور نهادسازی یک اصل محسوب می­ شود بنابراین بایستی به شروط لازم برای تحقق نهادسازی دقت کرد. نگاه بلندمدت، توجه به انعطاف­ پذیری و اراده سازمانی، عدم وجود سلسله مراتب، رهبر یا پیشرو، انسجام درونی و توجه به اصل اقناع سازی از شروط این تجربه هستند. بنابراین بدین طریق مشارکت افزایش یافته و آسیب­های اجتماعی در بلندمدت به طور اساسی کاهش می ­یابد.

این مطالعه در اندیشکده پایا و توسط محسن جعفری انجام شده است.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها
پیوست
تجربه نگاری.pdf.pdf285.38 کیلوبایت