درگاه ملی آمار

جايگاه مركز آمار ايران در تشكيلات كلان دولت جمهوري اسلامي ايران، در قالب مؤسسه دولتي و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تعريف ‌شده ‌است. علاوه ‌برآن، مركز آمار داراي جايگاه قانوني ديگري نيز با عنوان دبيرخانه شوراي‌عالي آمار (بالاترين مرجع سياست‌گذاري در زمينه آمارهاي رسمي دركشور) به منظور ايجاد هماهنگي و هدايت نظام آماري كشور ‌مي‌باشد. در سال 1390، مركز آمار به عنوان مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور معرفي شد.

وظایف اصلی مرکز آمار ایران بر حسب قانون عبارتند از: انجام سرشماری‌های عمومی و آمارگیری‌های نمونه‌ای / تهیه آمارهای لازم برای تامین نیازمندی‌های برنامه‌ریزی و اهداف برنامه‌های عمرانی کشور/ استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها/ تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها/ تهیه تعاریف ‌و‌ ‌مفاهیم،‌ معیارها ‌و ‌طبقه‌‌بندی‌های آماری/ تهیه و انتشار سالنامه آماری کشور/ راهنمایی‌های فنی به واحدهای آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.

نوع اطلاعات
سایتها، صفحات و بانک های اطلاعاتی