طرح یاریگران زندگی

در این طرح افزایش توانمندی دانش آموزان و آگاهی بخشی به آنان در برابر آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد پیش بینی شده است. در قالب این طرح آموزش و پرورش با اجرای برنامه های آموزشی، تربیتی، ترویجی و مراقبتی ذهن کنجکاو آینده سازان را در برابر مخاطراتی همچون اعتیاد هوشیار می کند.

برخی جزیئات در لینک زیر:

https://pmhr.ir/downloads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D…

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها