حجت الاسلام عباسی ولدی

نام و نام خانوادگی: محسن عباسی ولدی؛ متولد 1355 در تهران؛ تحصیلات کلاسیک: دیپلم ریاضی از دبیرستان شهدای کرج؛ تحصیلات حوزوی: سطح 3؛ کارشناسی ارشد فقه و اصول؛ آغاز تحصیلات حوزوی: پاییز 73؛ حوزه علمیه قم؛ مهاجرت به اصفهان برای ادامۀ تحصیلات: تابستان 74؛ آغاز تدریس در حوزۀ علمیه اصفهان: سال 75؛ بازگشت به قم برای ادامۀ تحصیل و تدریس: تابستان 77؛ مهاجرت به شیراز جهت تبلیغ و تدریس در دانشگاه و مجتمع علوم قرآنی آیت الله مکارم شیرازی: مهر 81؛ بازگشت به قم: تابستان84؛

رزومه تفصیلی ایشان در سایت موجود است.

نوع اطلاعات
افراد صاحب نظر و شاخص