لیلا شمس قهفرخی

درباره من

طلبه سطح ۴ رشته تفسیر تطبیقی، استاد سطح دو حوزه با سابقه بیش از ۱۰ سال، مبلغ دفتر تبلیغات  با سابقه بیش از ۱۰ سال

مقاله بررسی نظرات شاخصان از مفسران فریقین پیرامون حرف جر  الی در آیه وضو با نمره A چاپ شده است