نسرین ملکی

درباره من

بسمعه تعالی اینجانب خانم نسرین ملکی سطح ۲ حوزه و کارشناسی ارشد روانشناسی .مبلغ حدود ۲۰ سال.استاد دانشگاه وتدریس دروس روانشناسی.مشاور در قوه قضاییه.مشاور در موسسه امام مبین.