الهام یوسفیان

درباره من

سطح دو حوزه، کارشناسی فیزیک، کارشناسی ارشد ارتباطات، سه یادداشت چاپ شده در خبر گزاری حوزه، یک گروه در ایتا و سه گروه در تلگرام ویژه دانشجویان پزشکی اصفهان و امیر کبیر کرج وابسته به نهاد رهبری و یک کانال در ایتا مخصوص دفتر تبلیغات