راهنمای درخواست خدمات هاست و دامین

1. معرفی خدمت :
مبلغان یا گروه های تبلیغی که دارای سایت هستند، می توانند نسبت به خدمات هاست، درخواست حمایت نمایند. با توجه به امکانات دفتر هاست لینوکس از سوی دفتر قابل واگذاری است و در سایر موارد امکان حمایت مالی از خدمات میزبانی وجود دارد. این خدمات جهت تمدید دامنه نیز صورت می گیرد.
2. شرایط درخواست:
- سایت باید به نام مبلغ یا گروه تبلیغی باشد.
- محتوای سایت باید در راستا تبلیغ تخصصی باشد.
- فعالیت تخصصی سایت و بروز بودن آن مورد تایید باشد.
3. فرایند درخواست میزبانی سایت:
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه و تایید مدیر اعزام تخصصی
- بررسی و تایید کارشناس سایت
- تایید مدیر کل تبلیغ تخصصی و ارجاع به بخش فنی
4. روند پیگیری درخواست:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152775 -025 آقای رستمی مسئول دفتر اداره کل
- پیگیری از مسئول دفتر اداره کل در اتاق 316