پارصين

تخصص گروه
زبانهای خارجی
معرفی گروه

گروه چینی پارصین متشکل است از تعدادی روحانیون و طلاب و اساتید زبان چینی که در زمینه آموزش زبان چینی و انجام امور مطالعاتی و پژوهشی همچنین رصد خلا ها و فرصت های تبلیغی و تدوین و ترجمه متون دینی و فرهنگی به زبان چینی و انجام امور تبلیغی به صورت حضوری و مجازی برای چینی زبانان فالیت می کنند و هدف ایشان آشنایی مردم چین با مکتب اهل بیت علیهم السلام می باشد .