رمان اعتقادی

تخصص گروه
اعتقادات اسلامی و کلام
معرفی گروه

یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب ساده نویسی معارف عمیق فلسفه و کلام اسلامی و رساندن آن به سطوح مختلف جامعه است که نگارش رمان های اعتقادی و فلسفی در این حوزه می تواند پاسخی به این خواسته حکیمانه باشد. گروه رمان اعتقادی در حوزه کلام و اعتقادات اسلامی در پاسخ به این خواسته رهبر فرزانه تشکیل شده است. نوع فعالیت گروه نویسندگی و رمان نویسی است و تلاش می شود به تعمیق باورهای دینی با این ابزار  همه گیر نائل شود.