مرکز ملی مطالعات اعتیاد

تاریخچه مرکز

تصویب تشکیل مرکز ملی مطالعات اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380

اختصاص قسمتی از ساختمان قدیمی بیمارستان فارابی برای انجام عملیات بازسازی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380

اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اردیبهشت ماه 1383

تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله مرکز، سال 1383

مرکز تحقیقاتی برگزیده در یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، 1383

کسب موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مهر ماه 1385

انتخاب مرکز به عنوان قطب آموزش منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در امر کاهش آسیبهای ناشی از مواد، 1385

انتخاب مرکز به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در امر اعتیاد و بهداشت روان، 1394

انتخاب مرکز به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد توسط UNODC در سال 1398 کسب همه ساله رتبه‌های اول تا سوم در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال