طرح ریحانه آسمانی

طراح و مسئول اجرایی طرح: سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، آموزش و پرورش و حوزه های علمیه خواهران

محتوا(نظری، عملی): این طرح با مشخص نمودن مسائل مهم فردی و اجتماعی که آیندهسازان جامعه در سنین پایین باید به صورت دانشی و مهارتی نسبت بدانها آگاهی داشته باشند در بازه زمانی معین به صورت کارگاهی و جلسات پرسش و پاسخ در مدارس دخترانه سراسر کشور در سه مقطع تحصیلی برگزار خواهد شد.

طول دوره: سال تحصیلی در مقاطع ابتدائی، متوسطه اول و متوسطه دوم مدارس دخترانه منطقه تحت پوشش(ملی، استانی، منطقه): سطح کشور

آدرس شعبه مرکز:

درباره موسسه: برای پیشگیری از بروز مشکلات فعلی جامعه برای نسلهای آینده آگاهی افزایی مهارتی و دانشی برای دانشآموزان بسیار موثر و حیاتی میباشد تا ان شاء الله درنسلهای بعد شاهد ارتقاء سطح مادی و معنوی زندگی آحاد جامعه بر اساس آموزهها و سبک زندگی ایرانی اسلامی باشیم؛ از اینرو جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی به صورت ریشه ای و هم افزایی در مدیریت امور اجتماعی اجرای طرح های » ریحانه آسمانی «ضرورت پیدا می کند.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها
پیوست
طرح ریحانه آسمانی535.09 کیلوبایت