مرکز تحقیقات علوم قرآن حدیث طب دانشگاه علوم پزشکی تهران

به منظور گسترش پژوهش های مرتبط با طب در قرآن و متون معتبر حدیث و با توجه به ضرورت پاسخگويي به نياز ملي و جهاني در زمينه آموزه هاي اسلامي و ارتباط دانش پزشکي با آنها، با پيشنهاد رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر لاريجاني و موافقت وزير وقت بهداشت و بر اساس جلسه مورخ 87/05/14 شوراي گسترش، تاسيس «مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب» در دانشگاه علوم پزشکي تهران مورد موافقت اصولي قرار گرفت و در تاريخ 87/08/20 با اعلام برنامه، فعاليت اين مرکز رسماً آغاز شد.

اهداف:

انجام پژوهش هاي مرتبط با طب در قرآن و متون معتبر حدیث به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

جمع‌آوري، تنظيم و طبقه‌بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار منابع علمی مورد نیاز

تربيت نيروي انساني محقق در زمينه استفاده از قرآن و حدیث برای مسائل مرتبط با طب در سطوح اعضاء هيئت علمي، كارشناسان و دانشجويان و نيز برگزاري دوره‌هاي رسمي آموزشي مبتني بر پژوهش در سطوح كارشناسي ارشد و PhD. (MS. By Research & Ph.D. by research)

ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين

كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور

همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمان هاي بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

فعاليت هاي انجام شده :

انعقاد موافقت نامه همکاري مشترک علمي، پژوهشي و آموزشي با دانشکده علوم حديث

انتشار منابع اسلامي پزشکي و توزيع آن در سطح دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور و مراکز مرتبط

تهيه و انتشار مدخل هاي قرآني، پزشکي و دايره المعارفي جهت تدوين دانشنامه بزرگ اسلامي – پزشکي

تدوين مجموعه فهرست کتاب هاي انتشارات ويژه مرکز تحقيقات علوم قرآن، حديث وطب و ارسال آن به دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور و مراکز مرتبط

راه اندازي دوره مجازي علوم حديث، اخلاق و آداب پزشکيدر دو مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و پذيرش دانشجو در سه دوره

برگزاري کارگاه ها و کلاس هاي آموزشي مرتبط با اهداف مرکز

راه اندازي و تجهيز کتابخانه مرکز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب تهيه بسته هاي آموزشي ويژه دانشجويان دوره Ph.D اخلاق پزشکي،

دوره مجازي ارتقاء سلامت جوانان و مهارت هاي زندگي

راهنمايي و مشاوره رساله هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي مرتبط با علوم پزشکي در اسلام، تاريخ پزشکي در اسلام، طب سنتي و ...

تدوين دانشنامه بزرگ اسلامي – پزشکي و ايجاد فضاي نمايشگاهي از برنامه هاي آينده اين مرکز مي باشد.

گروه های فعال در مرکز:

گروه مطالعات میان رشته ای علوم پزشکی

گروه مطالعات میان رشته ای معارف اسلامی

گروه مطالعات میان رشته ای سلامت معنوی

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال