دوره نقد مسیحیت تبشیری

آیا می‌دانید؛ بخش‌عمده ی سوالات و شبهات جوانان ما تولید دنیای مسیحیت است؟!!!

آیا می‌دانید؛ شما می‌توانید با پاسخگویی به سوالات و شبهاتِ مسیحیت، راه بازگشت جوانان به اسلام را هموار کنید؟!!!

آیا می‌دانید؛ توسعه‌ی خطر مسیحیت در سرزمین‌های اسلامی به‌دلیل کم کاری ماست؟!!!

آیا می‌دانید؛ ارزش نجات یک جوان فرورفته در منجلاب مسیحیت ضاله چه مقدارست؟!!

آیا می‌دانید؛ به صورت خاموش صدها جوان ما، در کلیساهای خانگی جذب مسیحیت شده اند؟!!!

آیا می‌دانید؛ تعداد مبلغانی که بتوانند به سوالات و چالش‌های فکری این افراد پاسخ دهند بسیار اندک است؟!!!

در این دوره شما پاسخ این سوالات را از زبان اساتید به نام کشوری دریافت می کنید:

مدرسان:

مستبصر فرهیخته استاد دکتر علی الشیخ

استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد کاشانی

استاد دکتر مرتضی یگانه

در ۱۶ جلسه فایل ها به صورت صوتی می باشد

نوع اطلاعات
دوره های آموزشی