مجموعه توانمند سازی و تسهیل گری ازدواج آدم و حوا

مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج آدم و حوا به عنوان سومین مجموعه تخصصی جمعیت امام رضایی ها با مسئولیت حاج حسین یکتا در حوزه ازدواج و خانواده در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به ترویج امر واسطه گری و همچنین گسترش ازدواج صحیح اسلامی و شکل‌گیری خانواده بر مبنای تعالیم اسلام و قرآن و در نهایت نیل به سمت جامعه اسلامی تشکیل شده است.

آدم و حوا پس از بررسی های بسیار به این نتیجه رسیده است تاثیرگذاری عمیق و کلان در حوزه خانواده بصورت تک بعدی اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به معضلات کنونی جامعه باید مجموعه ای از خدمات بصورت صحیح و تحت اشراف کارشناسان خبره حوزه خانواده و ازدواج در کنار هم قرار گیرند تا به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم .

پایه و مبنای اولیه آدم و حوا اصیل بودن این طرح بر مبنای اصول اسلامی و پایه دوم آن رعایت تمام نکات قانونی و علمی تحت اشراف اساتید بارز این حوزه بوده است .

خدمات هوشمند همسان گزینی، خدمات آموزشی، خدمات مشاوره ای، خدمات تسهیل گری شبکه سازی

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال