مرکز جهانی استبصار

ما همیشه نیازمند به تلاش بی وقفه جهت فهم صحیح اعتقادات و باور های سالم و معانی آن و معارف بلند مرتبه تشیع در تلاطم تبلیغات گسترده ادیان و مذاهب دیگر می باشیم. تلاشی که نیاز به التزام جدی و پیوسته دارد، آن هم به روش های جدید و برنامه های علمی نو که با ظهور آنها، رقابتی سخت و پیوسته بین امت و ارزش های حقه آن به وجود آورده، پس تبلیغ در امر دین باید به شکل مناسب با ادبیات روز و پیشرفت های علمی و فناوری عرضه گردد. به همین دلیل ( مرکز جهانی مستبصرین با راهبرد مباحث علمی و پژوهش های دینی ) وابسته به موسسه فرهنگی امام هادی علیه السلام ایجاد شد.

این موسسه کمر همت به معرفی فرهنگ اسلام اصیل به مسلمین بسته است، فعالیت های این موسسه به وسیله ی برنامه های عملی که شامل موارد ذیل می باشد معرفی می گردند:

معرفی مذهب اهل بیت علیهم السلام ( تشیع اثنی عشریه ) از نظر تاریخی و رشد.

گردآوری دائرة المعارفی جامع به اسم موسوعه مستبصرین، این دائرة المعارق در بر دارنده ی اسامی و داستان های کسانی که به مذهب اهل بیت علیهم السلام متحول شده اند از قرن اول هجری می باشد.

چاپ و نشر کتب و مقالات برادران مستبصر و هدایت یافته به صورت کتاب با قطع های مختلف.

رسیدگی و اهتمام به امور بعضی از برادران مستبصر.

ایجاد فضا و کمک به افرادی که صاحب فکر و قلم هستند و در راستای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام کار می کنند و همچنین با ارتباط دادن این افراد با یکدیگر به صورت سازمانی از این نیروها در زمینه فرهنگی و دینی استفاده می گردد .

چاپ و نشر کتبی که با اهداف مرکز سازگاری دارند.

ایجاد سایت در فضای مجازی برای نشر آثار و اهداف مرکز در سطح جهان.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال