موسسه علمی آموزشی موعود

مرکز تخصصی آموزش و احیای امر به معروف و نهی از منکر، مجموعه ای علمی آموزشی است که با هدف ترویج فرهنگ صحیح امر به معروف و نهی از منکر و با بهره گیری از اساتید و منابع غنی، بر این مهم همت گمارده است. این مجموعه ، هیچگونه مشی سیاسی ندارد و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.
نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال