کتابخانه دولت اسلامی

معرفی مرکز پژوهشی مبنا

تأسیس و ساختار

مرکز پژوهشی مبنا در سال 1390 با عنوان «مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین» با همت برخی اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران حوزه فرهنگی در شهر مقدس قم تأسیس شد. این مؤسسه که با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرده بود در سال 1397 توانست مجوز مرکز پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کند و با عنوان «مرکز پژوهشی مبنا» جهت‌گیری علمی‌تر و پژوهشی‌تر یابد.

در حال حاضر این مرکز با دو گروه پژوهشی فعالیت می‌کند:

1. گروه فرهنگ دینی: این گروه پژوهشی می‌کوشد مسائل فرهنگی کشور را –که مطابق نظام‌واره مسائل فرهنگی کشور استخراج شده‌اند- با رویکرد راهبردی، به‌صورت مسئله‌محور تحلیل کرده و نتایج پژوهش‌ها را به فراخور موضوع در قالب‌های کتاب، مجله، گزارش‌های راهبردی، برآورد وضعیت و... ارائه دهد.

2. گروه نهادهای دینی: این گروه در دو حوزه مبانی نظری حکومت اسلامی و نهادهای دینی فعالیت می‌کند. در این گروه از سویی مباحث نظری ازجمله فقه حکومتی، حقوق بشر، نظریه دولت و فقه اجتماعی مطرح و پژوهش می‌شوند و از سویی دیگر نهادهای دینی مثل حوزه علمیه و روحانیت تحلیل و آسیب‌شناسی می‌شوند. رسالت مرکز پژوهشی مبنا این مرکز رسالت اصلی خود را «تبیین، تحلیل و آسیب‌شناسی مؤلفه‌های بنیادین نظام اسلامی با رویکرد راهبردی» می‌داند تا بتواند از این مسیر از ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، دفاع علمی کند و راهکارهایی برای اصلاح و برطرف‌شدن مشکلات نظام ارائه کند.

مرکز پژوهشی مبنا برای موفقیت در رسالت تعیین‌شده می‌کوشد با تولید محصولات مسئله‌محورِ راهبردگرا، در نقش حلقه پیوند میان پژوهش و اجرا در مسائل دینی و فرهنگی باشد. محورهای کلی پژوهش‌های مرکز پژوهشی مبنا • آسیب‌شناسی فرهنگی و دینی جامعه؛ • مبانی نظری حکومت اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی؛ • مسائل حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت؛ • تحلیل وضعیت دین و دین‌داری در جامعه؛ • نظام هشداردهی دینی و فرهنگی؛ • سفارش‌های موردی (ملی و استانی).

چشم‌انداز مرکز مرکز پژوهشی مبنا در سال 1404 مرکزی است دارای اعتبار ملی و مرجع اصلی آسیب‌شناسی در حوزه فرهنگ دین و نهادهای دینی در سطح کشور و دارای درجه ممتاز پژوهشی از وزارات علوم، تحقیقات و فناوری.

نوع اطلاعات
سایتها، صفحات و بانک های اطلاعاتی