بنیاد فرهنگی اندیشه انقلاب اسلامی

بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی یک موسسه علمی و فرهنگی انقلابی است که با مراجعه ی اجتهادی به «تاریخ و معارف دین مبین اسلام» و غور در « مکتب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه» و « مکتب امام خامنه ای مدظله العالی» در صدد گفتمان سازی نقشه راه جامع تحقق حاکمیت دین و فرایند تحقق اهداف اسلام در عصر حاضر می باشد.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال