مؤسسه تحقیقاتی فقاهت و تمدن‌اسلامی

مؤسسه تحقیقاتی «فقاهت و تمدن‌ اسلامي» (فرهنگ و تمدن علوی)، در سال ۱۳۸۹ با هدف پيگيري تحول علمی در علوم حوزوی و نیز ترسیم نقشه تمدن اسلامی تأسیس شد. حجت الاسلام و المسلمين محمدتقي اکبرنژاد، در سمت مدير عامل مؤسسه، سالياني است كه به تحقيق، تأليف و تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارند و متون مؤسسه، به قلم و بر پاية دستاوردهاي علمي ايشان است.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال