مرکز تخصصی تمدن نوین اسلامی

«مرکز تخصصی تمدن نوین اسلامی» نهادی است اصالتاً حوزوی که بر اساس اسلوب قویم تربیت و تعلیم حوزه و روش اجتهاد جواهری و مبتنی بر منابع و ظرفیت عظیم اسلام ناب و در قالب نظام مشخص اولویت‌ در مخاطب و در ساختار مراکز تخصصی حوزه‌های علمیه، ایجاد شده است؛ رسالت اصلی این مرکز استخراج، تدوین و تبیین منظومة فکری و عملی امامین انقلاب اسلامی بر اساس آثار، بیانات و سیره ایشان به‌منظور ایجاد زیرساخت امتداد عملی و ایفای نقش مؤثر در گفتمان‌سازی مکتب انقلاب اسلامی در جهت پیش‌روندگی در تحول حوزة علمیه و پیش‌برندگی در تحقق اهداف و مراحل انقلاب اسلامی تا تمدن نوین اسلامی است. 

سیاست‌های اصلی «مرکز تخصصی تمدن نوین اسلامی» 

 تأکید جدّی بر اسلوب اجتهادی در استخراج و پردازش معارف؛ 

 طرح ابعاد شریعت و علوم اسلامی به‌صورت متحدالاجزاء و متماسک؛ 

 اهتمام به امتداد حیثیات معرفتی و مبانی نظری اسلام در تعهدات، نظامات و تکالیف اجتماعی؛ 

 محوریت منظومة فکری و عملی امامین انقلاب اسلامی؛ 

 رصد مستمر مسائل و اولویت‌های نظام اسلامی در حوزه‌های ملّی، منطقه‌ای و جهانی؛ 

 اهتمام جدّی بر تربیت درون‌زا به‌منظور تحقق انسان صالح و یک‌پارچگی نظام تربیت، تحقیق و تعلیم؛ 

 توجه به تفکر، اندیشه‌ورزی، نظريه¬پردازي و محوریت تحقیق در تعلیم؛ 

 تأكيد بر شناسايي و پرورش استعدادهاي برتر؛  تمرکزگرایی در راهبری و سیاست‌های کلان و تأکید بر واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها در اجرا؛

 اهتمام بر اسلوب نهادی در چابك‏سازى، انعطاف‏پذيرى و متناسب‏سازى سازمان با اهداف چشم‌انداز؛ 

 ايجاد زمينه رشد مستمر سرمایة انسانى در ارتقاى سطح معنوی، علمی و مهارتی؛ 

 نهادینه‌سازی امر برنامه‌ریزی، نظارت و ارزيابی مستمر در كلّية فعاليت‌ها؛ 

 افزایش و تعمیق نقش و مشارکت مردمی در انجام مأموریت‌های مرکز؛ 

 تقویت ساختارهای ارتباطی و تعاملات با مجموعه¬های هم¬سو؛ 

 آرمان‌خواهی در عین توجه به واقعیات میدانی.

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال