سیدعلی محمد حسینی مرام

درباره من

سطح 4 حوزه هستم و الان دانشجوی دکترا  جامعه المصطفی هستم که در حال تدوین پایانامه هسم