علی درخشانی

درباره من

با سلام

سطح چهار حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد علوم سیاسی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مسئول تشکل دانشجویی مفتاح ظهور