علیرضا رمضانی

درباره من

مشاوره خانواده ومهارتهای زندگی

برگزار کننده بیش از هزار ساعت کارگاه های آموزشی و سخنرانی و مشاوره فردی در حوزه خانواده و مهارت های زندگی زناشویی و مهارت های ارتباطی 

کارگاه های تربیت فرزند 

کارگاه های مشاوره پیش از ازدواج

سابقه استادی در دانشگاه فرهنگیان اصفهان، همکاری با آموزش و پرورش، بهزیستی ،دفتر تبلیغات اسلامی، سپاه ،بسیج ،بنیاد المهدی،اداره کانون های مساجد،موسسات فرهنگی و قرآنی ، مراکز دینی ،مساجد و کانون های فرهنگی