سید محمدجواد مظفری

درباره من

تاریخ تولد: 1342

تحصیلات پدر: خارج حوزه شغل پدر: روحانی و امام جماعت

دانشگاه اخذ مدرک: 1. دولتی 2. ازاد اسلامی 3. پیام نور
نام دانشگاه محل اخذ مدرک:
عنوان پایان نامه مقطع فوق لیسانس:
عنوان پایان نامه مقطع دکترا:

وضعیت ایثارگری:

سال ورود به حوزه:

سال شروع تبلیغ: 1366
مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی 20سال
مناطق شهری چه مدت:
مناطق روستایی چه مدت:
مناطق عشایری چه مدت:
شهرستانهای محل تبلیغ در استان: گیلان خوزستان سمنان
محل تبلیغ خارج از کشور: