محمد زاهدی مقدم

درباره من

کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی گرایش تمدن اسلامی؛ دکترای تخصصی فقه و اصول؛ تالیف ۵ کتاب در حوزه تاریخ و کلام، تالیف دهها مقاله پژوهشی، ترویجی تخصصی:

۱. ضرورت فراگیری اصول عقاید از منظر مذاهب کلامی

۲. پژوهشی در زمینه تعالیم امام موسی کاظم ع در حوزه فقه و کلام

۳. حضرت مریم در متون عرفانی

۴. درسنامه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

5. غزوه بدر، شهدا و مزارات آن"

۶. نقش قم در فرهنگ و تمدن اسلامی از قرن دوم تا پایان حکومت آل بویه

مقالات:

۱. کسب شناخت علمی در اصول عقاید از دیدگاه چهار مذهب کلامی )اشاعره،معتزله،ماتریدیه، امامیه(

۲. بررسی جایگاه دولت آل عیون و نقش آنان در گسترش تشیع در بحرین

۳. شهدای بدر

۴. صدر الاشراف

۵. شیبه بن ربیعه

۶. شموال بن زید

۷. بررسی حجیت تاریخی انتساب معروف کرخی به امام رضا علیه‌السلام

۸. لزوم کسب علم اجتهادی یا کفایت تقلیدی در عقاید از منظر مذاهب کلامی

۹. 

تدریس:

۱. استاد حوزه و دانشگاه 10' سال

۲. دانشگاه پیام نور و دانشگاه علم و صنعت تهران

۳. هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

همکاری:

همکاری با خبرگزاری‌های فارس، رسالت، صدا وسیما؛ رسا؛ میزان، مهر و ... 

۳. ۴۵۰ مقاله علمی . تبلیغی در سایت اندیشه برتر

و... .