میرسجاد موسوی طالبخانی

درباره من

هفت سال تبلیغ در مداس آموزش و پرورش

5 سال تبلیغ تخصص در موارد ذیل :

اجرای برای ((57 ریشتر )) در بین نماز گزاران و دختران و پسران نوجوان در پایگاه ها و مساجد

اجرای طرح (( هر خانه یک پایگاه انتخاباتی )) در منازل اهالی

اجرای طرح (( صعود چهل ساله )) تبیین و تدریس کتاب صعود چهل ساله

اجرای برنامه های بصیرتی در قالب زندگی سیاسی اهل بیت (علیهم السلام) /بیان مسائل روز جامعه / رفع شبهات اهالی محل